Vangnetwerken

Bij Vangnetwerken verbinden kwetsbare personen zich aan elkaar. Uitgangspunt is dat ieder mens iets voor een ander wil en kan betekenen en dat iedereen een waardevolle inbreng kan hebben.

 

Mensen, die om verschillende redenen een ontoereikend persoonlijk netwerk hebben, ontmoeten elkaar en organiseren activiteiten voor en met elkaar. Zij gaan elkaar steunen en deel uitmaken van elkaars netwerk. Doordat iedereen in staat wordt gesteld om steun te geven en te ontvangen, ontstaan bij Vangnetwerken volwaardige wederkerige relaties.

 

Mensen met heel verschillende kwetsbaarheden en talenten blijken samen verrassend krachtig.

 

Vangnetwerken wordt ondersteund door sociale professionals die de fysieke ontmoeting faciliteren en die wederkerigheid en onderlinge steun stimuleren.

Workshop 'Dag van de sociaal werker'

Op 15 maart 2017 heeft Jenny een workshop gegeven op het door Zorg+Welzijn georganiseerde congres 'Dag van de sociaal werker'. In het magazine van januari is meer te lezen over de werkwijze Vangnetwerken en de workshop.

Download
Artikel Zorg+welzijn jan 2017.pdf
Adobe Acrobat document 140.8 KB

Jenny Zwijnenburg

 

Jenny Zwijnenburg haalt in Rotterdam Charlois met haar project eenzame mensen uit hun sociaal isolement door ze te verleiden iets te betekenen voor anderen. In december 2014 werd ze door het magazine Zorg + Welzijn uitgeroepen tot Sociaal Werker van het Jaar. 

 

Ze ontwikkelde een project voor eenzame burgers, die vaak kampen met chronische psychosociale en/of GGZ problematiek. Ze heeft een vangnet in de wijk gemaakt waar mensen elkaar steunen. Hoe dat er uit ziet? Alledaags contact en onderlinge steun. Dat maakt voor mensen, die lange tijd aan de kant hebben gestaan, een enorm verschil.

 

Zo behandelt Thea de katten van Marco tegen vlooien. Als wederdienst ruimt Marco de kelder op bij het bejaarde echtpaar Smit. Die op hun beurt weinig gedragen kleding schenkt, waar Dina mee geholpen is. Zelf geeft Dina Nederlandse les, zoals aan Rabia uit Guinee, die weer helpt bij het sorteren van babykleertjes voor aanstaande moeders in nood. In het buurthuis dat de centrale ontmoetingsplek is zet Erna “de lekkerste koffie van Charlois”, met het koffieapparaat dat de 83-jarige mevrouw Hansen gaf als blijk van dank voor dat Jannie  bij haar thuis de ramen lapte en boodschappen deed. Zij neemt met plezier deel aan de wekelijkse crea-lessen van Mary en geniet van een gezonde maaltijd die gekookt wordt door beschermd wonende mensen met GGZ problemen, met ondersteuning van culinair getalenteerde wijkbewoners.

 Oranjefonds Groeiprogramma

In 2013 stond het Oranjefonds aan de basis van Vangnetwerken. Dankzij de geboden financiële steun, kon het project in Charlois uitgroeien tot wat het nu is: een hecht netwerk waar ruim 40 personen zich aan elkaar verbonden hebben. In 2017 helpt het Oranjefonds de werkwijze weer verder. Jenny Zwijnenburg mag deelnemen aan de vierde editie van het Groeiprogramma.

Doel is om te verkennen of en hoe er elders in Nederland Vangnetwerken opgezet kunnen worden.


Tranzo

Sinds 2016 doet Jenny Zwijnenburg als science practitioner bij  de academische werkplaats sociaal werk Tranzo (Tilburg University, PhD traject) naar de werkzame factoren en effecten van Vangnetwerken. In een actieonderzoek wordt het komende jaar samen met deelnemers en professionals een wetenschappelijke fundering voor de methode gelegd.