Interventie Vangnetwerken

 

 

Op deze website vindt u informatie over de interventie vangnetwerken. Hieronder volgt een korte omschrijving van de interventie, onder de tabbladen vindt u materialen die u kunt gebruiken om in de eigen organisatie een vangnetwerk op te zetten. De interventie zit in een traject om te worden opgenomen in de Databank effectieve interventies van Movisie.

 

Vangnetwerken richten zich op het verlichten van sociaal isolement  Het komt tot stand in een periode van anderhalf jaar, waarin een groeiende groep deelnemers van steeds grotere betekenis wordt voor elkaar. De groep wordt ondersteund door een sociaal werker die een ruimte schept waarin deelnemers ruimte vinden om bij te dragen en die  mogelijkheden creëert om sociale vaardigheden oefenen. 

 

Dit vindt plaats in  de activiteiten die de deelnemers wekelijks met elkaar en voor elkaar organiseren. Iedereen draagt bij aan het organiseren van activiteiten. Wederkerigheid is het uitgangspunt. Deelnemers aan vangnetwerken voelen zich van betekenis en verbonden als groep. Zij steunen elkaar.

 

Na een periode van anderhalf jaar staat er een groep van minimaal 15 personen die met elkaar een vervangend netwerk vormen. Het vangnetwerk zet zich voort als een duurzame voorziening, waar mensen uit de doelgroep zich welkom weten. 

 

Vangnetwerken richten zich op Zelfstandig wonende wijkbewoners in een (dreigend) sociaal isolement, die een groter netwerk willen. Zij willen deelnemen aan een groep om dit te bereiken. Zij hebben door verschillende oorzaken een ‘sociale gebruiksaanwijzing’ wat maakt dat zij ondersteuning nodig hebben om succesvol aansluiting bij anderen te vinden. 

 

Jenny Zwijnenburg ontwikkelde de methode Vangnetwerken. Zij was in 2014  Sociaal Werker van het Jaar. 

 

Naast het uitvoeren en beschrijven van Vangnetwerken, voerde Jenny verschillende onderzoeken en projecten uit in het sociaal werk.

 

Daarnaast is zij sinds 2021 werkzaam als practor 'Relationeel werken in een onderwijsorganisatie' bij het Summa College. Dit is een samenwerking met stichting presentie

                                                   

 

 

 

 

Samen met Stichting Presentie wordt onderzoek uitgevoerd naar hoe de presentiebenadering vorm krijgt in een groepsaanpak. 

In 2013 stond het Oranjefonds aan de basis van Vangnetwerken. Dankzij de geboden financiële steun, kon het project in Charlois uitgroeien tot wat het nu is: een hecht netwerk waar ruim 40 personen zich aan elkaar verbonden hebben. Vanaf 2017 helpt het Oranjefonds de werkwijze weer verder. Jenny Zwijnenburg mocht deelnemen aan de vierde editie van het Groeiprogramma. Dit heeft geleid tot een groei naar 10 vangnetwerken


Tranzo

In de periode 2016-2021 voerde Jenny Zwijnenburg als science practitioner bij  de academische werkplaats sociaal werk Tranzo (Tilburg University) onderzoek uit naar de werkzame factoren en effecten van Vangnetwerken. In een actieonderzoek wordt het komende jaar samen met deelnemers en professionals is een goede fundering voor de methode gelegd.