Actueel: De coronacrisis worden de kwetsbaarste wijkbewoners, die in een sociaal isolement leven het hardst geraakt. Naast praktische hulp, hebben zij ook behoefte aan contact en een betekenisvolle daginvulling. Ik maak me hier de komende tijd hard voor zie bv deze link  

Vangnetwerken

Bij Vangnetwerken verbinden kwetsbare personen zich aan elkaar. Uitgangspunt is dat ieder mens iets voor een ander wil en kan betekenen en dat iedereen een waardevolle inbreng kan hebben.

 

Mensen, die om verschillende redenen een ontoereikend persoonlijk netwerk hebben, ontmoeten elkaar in een wijkcentrum. Zij organiseren activiteiten voor en met elkaar. Zij gaan elkaar steunen en deel uitmaken van elkaars netwerk.

 

Zo ontstaat een sterk Vangnetwerk van 30-40 personen. Doordat iedereen in staat wordt gesteld om steun te geven en te ontvangen, ontstaan bij Vangnetwerken volwaardige wederkerige relaties.

 

Vangnetwerken worden ondersteund door sociaal werkers die:

 

- Deelnemers inspireren en steunen om activiteiten voor elkaar te ondernemen

- De onderlinge steun in goede banen leiden

- Signaleren op kansen en risico's voor individuele deelnemers

 

Sinds 2018 worden met steun van ZonMW en het Oranjefonds twee vangnetwerken ontwikkeld in TIlburg, in samenwerking met ContourdeTwern. Lees hier meer over dit project

Jenny Zwijnenburg

 

 

 

 

 

 

Jenny Zwijnenburg ontwikkelde de methode Vangnetwerken in Rotterdam Charlois.  In december 2014 werd ze door het magazine Zorg + Welzijn uitgeroepen tot Sociaal Werker van het Jaar. 

 

Het Vangnetwerk wordt ontwikkeld in 3 fasen:

 

Fase 1: Mensen gaan deelnemen aan een georganiseerde activiteit en ontmoeten elkaar in de wijk

 

Fase 2:  Deelnemers organiseren activiteiten voor en met elkaar

 

Fase 3: Deelnemers steunen elkaar en vormen met elkaar een VangnetwerkOranjefonds Groeiprogramma

In 2013 stond het Oranjefonds aan de basis van Vangnetwerken. Dankzij de geboden financiële steun, kon het project in Charlois uitgroeien tot wat het nu is: een hecht netwerk waar ruim 40 personen zich aan elkaar verbonden hebben. In 2017 helpt het Oranjefonds de werkwijze weer verder. Jenny Zwijnenburg mag deelnemen aan de vierde editie van het Groeiprogramma.

Doel is om te verkennen of en hoe er elders in Nederland Vangnetwerken opgezet kunnen worden.


Tranzo

Sinds 2016 doet Jenny Zwijnenburg als science practitioner bij  de academische werkplaats sociaal werk Tranzo (Tilburg University, PhD traject) naar de werkzame factoren en effecten van Vangnetwerken. In een actieonderzoek wordt het komende jaar samen met deelnemers en professionals een wetenschappelijke fundering voor de methode gelegd.